Technologie bezwykopowe - renowacja rurociągów

Technologie bezwykopowe pozwalają uniknąć dewastacji środowiska naturalnego – nie stwarzają bowiem zagrożenie dla zieleni miejskiej, zanieczyszczenia wód gruntowych. Ich zastosowanie przy układaniu, naprawie lub renowacji sieci infrastruktury podziemnej pozwala ograniczyć lub wyeliminować wykopy, które powstają przy tradycyjnych metodach wymieniania lub budowania infrastruktury podziemnej. Korzystanie z tych technologii znacznie też eliminuje ryzyko uszkodzenia budowli, które znajdują się w najbliższym otoczeniu oraz funkcjonujących sieci czy instalacji. Ponadto wykorzystanie technologii bezwykopowych to także redukcja kosztów inwestycji. Brak konieczności zrywania jakiejkolwiek nawierzchni nie powoduje dodatkowego wydatku w postaci uporządkowania terenu i przywrócenia do go stanu pierwotnego. Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej można również uniknąć ograniczeń ruchu związanych z prowadzonymi pracami na pasach drogowych, parkingach, lotniskach. Ich zastosowanie nie naruszania również brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.

Renowacja rurociągów technologią bezwykopkową

ROTOR Technologie Bezwykopowe oferuje również bezwykopowe renowacje rurociągów. To bardzo opłacalny sposób na to, aby je „odświeżyć” przy umiarkowanym nakładzie finansowym lub gdy inne metody renowacji są niemożliwe do wykonania. Bezwykopowa renowacja rurociągów obejmuje całe bądź częściowe (punktowe) odcinki rurociągów. W ostatnim przypadku dotyczy uszkodzonych (nieszczelnych) złączy rur, pękniętych ścian rurociągu oraz ubytków, jakie powstają w ścianach rurociągów. Można nią objąć również uszczelnianie połączeń przykanalików z kanałem głównym.

Bezwykopowa renowacja rurociągów posiada wiele zalet – to m.in. krótki okres naprawy, niewielkie utrudnienia w komunikacji drogowej. Renowacja polega zazwyczaj na wklejeniu do wnętrza rurociągu maty włókienniczej wzmocnionej włóknem szklanym i nasączonej wysokiej jakości żywicą samoutwardzalną. Dzięki tej metodzie rurociąg jest odpowiednio uszczelniony i bardziej odporny na zniszczenia mechaniczne. Jeśli więc rozważasz odnowienie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej czy telekomunikacyjnej – zapraszamy do kontaktu! Nasza firma realizuje zarówno mniejsze, jak i duże zlecenia, wymagające odpowiedniego parku maszynowego oraz dobrze wyszkolonej kadry. Gwarantujemy atrakcyjny stosunek jakości naszych usług do ich ceny, a wykonywane przez nas prace charakteryzuje solidność, kompleksowy charakter oraz indywidualne podejście do klienta. Wykonując renowację rurociągu metodą bezwykopową, jesteśmy w stanie:

  • szybciej naprawić uszkodzony rurociąg,

  • wykonać renowację dowolnego rodzaju sieci rurociągowej: od gazociągu, poprzez wodociąg, aż po telekomunikację,

  • zapewnić atrakcyjne ceny usług, z możliwością negocjacji!