Przeciski pneumatyczne pod drogami

ROTOR Technologie Bezwykopowe, oprócz przewiertów sterowanych, wykonuje również przeciski, które są istotnym etapem w procesie budowy sieci instalacyjnych zewnętrznych przy zastosowaniu rur przewodowych i osłonowych stalowych. Przeciski, które powstają pod drogami, mostami i innymi miejscami, sprawdzają się przy budowie np. kanalizacji wodnej, sanitarnej, instalacji gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp.

Wykonujemy przeciski pneunatyczne niemieckimi urządzeniami firmy Tracto-Technik takimi jak: Goliath, Koloss. o średnicy rur do 2500mm

Przeciski pneumatyczne.

Wykonywane przez nas przeciski pneumatyczne sprawdzają się zwłaszcza przy budowie m.in. sieci gazowych, ciepłowniczych oraz wodociągowych. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest wykonanie pod linią dróg otworów o różnej średnicy. Wykonani przecisku pneumatycznego polega na wbiciu rury stalowej przy użyciu głowicy udarowej w grunt w odcinkach lub w całości. Rura przeciskowa dobierana jest każdorazowo w zależności od wymaganej średnicy przecisku oraz jego długości.

Schemat przecisku hydraulicznego Schemat wykonywania przecisków hydraulicznych

Przeciski hydrauliczne

Technologia przecisków hydraulicznych to bardzo szybka i ekonomiczna (w porównaniu z tradycyjnymi metodami) bezwykopowa metoda układania sieci podziemnych rurociągów. Wykorzystywana jest pod drogami, po których odbywa się nasilony ruch samochodowy lub żelaznymi, czyli w miejscach, gdzie jakiekolwiek zakłócenia komunikacyjne są niewskazane.

Metoda przecisków hydraulicznych polega na wciskaniu w grunt stalowych rur osłonowych za pomocą siłowników hydraulicznych. Ze względu na to, że istnieje możliwość kontrolowania trajektorii wykonywanego otworu wyróżnia się:

  • przeciski hydrauliczne niesterowalne – do urabiania gruntu wykorzystuje się wiertło ślimakowe, rury osłonowe są przeciskiwane wzdłuż osi planowanego kierunku
  • przeciski hydrauliczne sterowane – w tej metodzie wykorzystuje się wiercenie pilotowe, które pozwala na dokładność co do centymetra w układaniu instalacji rur żelbetonowych, stalowych i innych.

Przeciski kretem

Przy wykorzystaniu tej techniki grunt nie jest usuwany na zewnątrz tylko zagęszczany – dlatego można nią wbudowywać rurociągi, których maksymalna średnica zewnętrzna będzie wynosić do 200 mm. Przeciski pneumatyczne z wykorzystaniem przebijaka („kreta”), pomimo drobnych ograniczeń, to prosta i niedroga metoda bezwykopowej budowy sieci pod drogami. W naszym kraju bardzo często stosowana jest do budowy infrastruktury o niewielkich średnicach i niewielkich długościach wbudowywanych odcinków.

Schemat wiercenia horyzontalnego Schamat przewiercania horyzontalnego za pomocą tzw. "kreta"

Jeśli więc interesują Państwa przeciski pod drogami z zastosowaniem technologii pneumatycznej lub hydraulicznej, zapraszamy do kontaktu!