Oferta

Oferujemy:

Przewierty sterowane HDD wiertnicami TractoTechnik i Hutte. Przeciski pneumatyczne i hydrauliczne rurami stalowymi o średnicach od 100 do 2400mm. Renowacja rurociągów - shortlining oraz wymianę rurociągów - kraking statyczny i dynamiczny.