Jeśli poszukujesz specjalistów, którzy sprawnie, bezpiecznie i profesjonalnie wykonują przewierty sterowane to firma ROTOR jest właściwym wykonawcą. Działamy na terenie całego kraju i przyjmujemy zlecenia zarówno od klientów firmowych, jednostek administracji państwowej jak również od klientów indywidualnych

Przewierty sterowane to jedna z najnowocześniejszych metod budowy rurociągów bez konieczności wykonywania wykopów otwartych.

W pierwszej kolejności wykonywany jest otwór pilotażowy, który następnie powiększa się do takich rozmiarów, aby były one odpowiednie dla wprowadzanej do niego rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Następnie w otworze wiertniczym instalowana jest wymagana rura.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym można dokonać bardzo dokładnego odczytu miejsca, w którym docelowo będą wykonywane prace związane z umieszczeniem rurociągu. Pozwala to na szybkie i dokładne realizowanie robót, bez zbędnego uszkadzania nawierzchni. Przeszkodą nie są także trudne warunki gruntowe czy formacje skalne. Z tą metodą wiążą się również niższe koszty – w większości przypadków nie potrzeba środków na prace odtworzeniowe jak. np. naprawa nawierzchni chodników, dróg oraz środków na wykonanie prac porządkowych, przywracających stan terenu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Jakie zalety ma przewiert sterowany? Jeśli zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne to jest to rozwiązanie idealne. Podobnie jak przy zleceniach, przy których nie wskazane są prace odkrywkowe. Nie pociąga za sobą również niszczenia istniejącej infrastruktury – zrywania nawierzchni dróg, chodników, torowisk. Korzystanie z tej technologii wiąże się również z krótkim okresem realizacji inwestycji. Dzięki metodzie przewiertów sterowanych wszelkie prace związane z umieszczaniem infrastruktury podziemnej są mniej skomplikowane, bardziej precyzyjne oraz wymagają mniej czasu.

Przewierty wykonywane są przy pomocy niemieckich urządzeń firm takich jak: